Çalışma Grupları

AÜ. Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Gruplar en az on kişiden oluşmakta ve çalıştırıcı hoca eşliğinde öğretim dönemi boyunca ilgili konuya ilişkin her bir grubun özelliğine göre çalışmada bulunmaktadırlar. Grup sayıları ve konuları bakımından, her sene program gözden geçirilip, başarı veya başarısızlığa göre yenilikler yapılmaktadır. Çalışmaların amaçları, öğrencilerin bilgilerini arttırmak yanında onları öğretimin bir parçası yapmak ve problemleri görüp, çözüm yolları üzerinde düşünmelerini sağlamaktır. 2009-2010 Öğretim Döneminde belirlenen gruplar şunlardır:

Hukuk-Etik ve İnsan Hakları Kliniği

Hukuka Felsefeyle Bakmak Grubu

Hukuk ve Edebiyat Grubu

Kadın Hakları Grubu

Aile Mahkemesi Grubu