Kadın Hakları Grubu

Kadın Hakları Grubu Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi’yle işbirliği içinde çalışmalarını yapmaktadır. Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezin’de öğrenciler sırayla bir günlerini  geçirmekte, yapılan çalışmaları izlemekte ve problemleri görüp, çözüm önerilerinde bulunmaya çalışmaktadırlar. Bunun yanında Merkez’in yaptığı eğitim seminerleri ve konferanslara da öğrenciler katılmaktadır.

2009-2010 öğretim döneminde Kadın Hakları Grubu’na ayrıca eğiticiler eğitimi verilmeye de başlanmıştır. Altı hafta sürecek bu eğitimin ardından öğrencilere sertifika verilecek ve çeşitli gruplara yönelik eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanacaktır. Grup 2008-2009 Kadın Hakları Grubu’nun hazırlamış olduğu Kadın Hakları kitabını da yenilemektedir.

2010-2011 öğretim döneminde Kadın Hakları Grubu çalışmalarına başlamış olup, bu yılki başlıca konularını Prof.Hamide Topçuoğlu’nun kadınların çalışma saikleri üzerine yaptığı incelemeyi günümüze uyarlamak ve ortaöğretime yönelik kadına yönelik şiddete ilişki eğitim programı hazırlamak ve bunların uygulamasına başlamak oluşturmaktadır.

 Ayrıntılı bilgi için: http://evici-adalet.hukukfelsefesi.org/