AÜHF Hukuk Felsesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

adnanhocaHukuk Mektebi adıyla 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi laik hukuk eğitimi veren ilk kurum olmuştur. Ankara Hukuk Mektebi, 1934’te çıkarılan bir kanunla Hukuk Fakültesi adını, 1946’da kabul edilen Üniversiteler Kanunu ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adını almıştır.

         Başlangıçta üç yıl olan öğrenim süresi 1940 – 1941 öğretim yılında dört yıla çıkarılmış ve aynı dönem Hukuk Felsefesi dersi öğretim programına dahil edilmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Felsefesi dersinin programda yer almasında ve öğretiminde en önemli rolü oynayan kişi Profesör Ernst Hirsch olmuştur. Profesör Hirsch ile birlikte kürsünün oluşum ve gelişiminde Profesör Yavuz Abadan ve Profesör Hamide Topçuoğlu’nun da büyük katkıları olmuştur.

         Önceleri bir arada okutulan Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi derslerinin daha sonra ayrı ayrı okutulması öngörülmüştür.

         Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bilim Dalı, Prof. Dr. Adnan Güriz, Prof. Dr. Ülker Gürkan ve Prof. Dr. Cahit Can’ın da özveri ve destekleriyle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalarına devam etmektedir. Lisans düzeyinde ikişer dönem ve haftada iki saat halinde yürütülen Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi dersleri bunun dışında da öğrenci grup çalışmalarıyla desteklenmektedir. Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisinin temel kavram ve problemlerine yer verilen derslerde bu problemlerin Türk hukuk sistemindeki görünümü ve önemi tartışılmaktadır