Aile Mahkemesi Grubu

Aile Mahkemeleriyle işbirliğinde yapılan çalışmadır. Öğrenciler sırayla bir günlerini Aile Mahkeme’sinde geçirmekte, duruşmaları izlemekte ve dosyaları okumaktadırlar. Öğrencilerin özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili ve bu çerçevede de Ailenin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili problemleri görmeleri ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

2009-2010 öğretim döneminde herbiri 30’ar kişiden oluşan dört aile mahkemesi grubu oluşturulmuş olup, öğretim dönemi boyunca herbir grup farklı bir aile mahkemesine gideceklerdir. Gruplar ayrıca, 2008-2009 öğretim döneminde Aile Mahkemesi gruplarının oluşturduğu “Ev İçi Şiddeti Önleme Ağı”nı devam ettirici çalışmalar yapıp, Aile Mahkemelerinin kararlarıyla ilgili bir kitapçık da yayınlayacaktır.

2010-2011 öğretim döneminde başlıca üç aile mahkemesi grubu oluşturulmuş olup, gruplar aile mahkemelerinde duruşmaları izlemeye başlamışlardır. Grupların başlıca çalışma konusu “Ev-İçi Şiddeti Önleme Ağı”nı devam ettirici çalışmalar yapmaktır.

Ayrıntılı bilgi için: http://evici-adalet.hukukfelsefesi.org/