Hukuk ve Edebiyat Grubu

A.Ü. Kamu Hukuku Doktora öğrencileri işbirliğinde yapılan çalışmadır. Bu çalışmada hukuk felsefesiyle ilgili belirli bir konunun edebiyat eserlerinden hareketle öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmakta ve özellikle öğrencilerin bağlantı kurma ve empati yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın sonuna doğru ise edebiyat tekniklerinden yararlanarak öğrencilerin yazma konusundaki becerilerinin geliştiren alıştırmalar yapılması planlanmaktadır.

Hukuk ve Edebiyat Grubu 2009-2010 öğretim dönemine ilişkin çalışmalarına Ekim 2009’da başlamış olup çalışma, Nisan 2010’da yapılacak bir çalıştayla sona erecektir. Grup bu seneki çalışma konusunu oluşturan hukuk devletiyle ilgili problemlerimizi Türk edebiyat eserlerinden hareketle ortaya koymayı amaçlayan çalışmalar yapacaktır.

Hukuk ve Edebiyat Grubu 2009-2010 öğretim dönemine ilişkin çalışmalarına Ekim 2010’da başlamış olup çalışma, Nisan 2011 yılında yapılacak bir çalıştayla sona erecektir. Grubun bu seneki çalışma konusunu hukuktaki meslek etiklerinin Türk Edebiyat eserlerinden hareketle tartışılması hedeflenmektedir.